Problemen in de bedrijfsvoering of juist kansen voor de onderneming? OK Projects denkt graag met u mee, stelt plannen op en steekt de handen uit de mouwen!


Advisering

Voor al uw vragen op het gebied van bedrijfsvoering kunnen wij adviseren, bijvoorbeeld: financieel, strategisch, operationeel en opvolgingsproblematieken. Samen met u maken we de vraagstelling helder net als de doelen en komen met een advies op maat. 

Projectontwikkeling

OK Projects heeft veel ervaring op het gebied van projectontwikkeling met name in de zeescheepvaart en commercieel vastgoed. Wij ontwikkelen, begeleiden en voeren uit.

Management ad-interim

Bij OK Projects vindt u ook de waarnemende directeur voor een bepaalde periode. De onderneming of organisatie draait gewoon door als om wat voor reden dan ook sleutelfiguren zijn uitgevallen. Desgewenst helpen wij ook het profiel van een opvolger op te stellen en deze ook te vinden.Projectmanagement

Onvoldoende capaciteit of kennis om de (tijdelijke) druk die een project in welke fase dan ook met zich meebrengt op te vangen? Wij managen voor u en zorgen voor planning, uitvoering, controlling, evaluatie en nazorg. Het plannen van een project en het bewaken van doelstellingen, tijd en kosten is een vak op zich. Om dat door eigen mensen op te laten vangen, zo deze al de benodigde kennis hebben, gaat vaak ten koste van de normale bedrijfsvoering. Laat OK Projects u ontzorgen 

Recovery

Bijna elke onderneming komt in een situatie terecht waarbij de ondernemingsdoelstellingen niet worden gehaald en het voortbestaan in gevaar komt. OK Projects kan u ondersteunen om de situatie via een quickscan te analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen te definiëren. Helder en concreet. Ook in de daadwerkelijke uitvoering kunnen wij een leidende rol spelen. Of het nu gaat om afspraken met banken, overheden of ketenpartners of het vinden van een geschikte fusiepartner, wij staan ons mannetje! 

Board membership

De heer Bergman heeft een ruime ervaring in het besturen van ondernemingen, het samenwerken met overheden en het inspelen op de toekomst. Hij is uw sparring partner op academisch niveau, met de wortels in de realiteit en het vermogen om in tal van vakgebieden (pro)actief mee te denken. 

Projecten

OK Projects heeft ervaring in tal van vakgebieden en is al menige klant ten dienste geweest. Inmiddels is er een intensieve samenwerking met Anser tot stand gekomen, waardoor de capaciteit, kennis en integrale multi-modale aanpak gewaarborgd is. 

Enige referenties en voorbeelden van projecten:GEO Plus       

Wij vervulden een klankbordfunctie tijdens de groei en specialisatie van deze innovatieve onderneming die survey-schepen ontwikkelt, verhuurt en hydrografische diensten aanbiedt. Met name de toekomstige ontwikkelingsrichting en financiering kwamen daarbij aan bod."

VNO/NCW      

Ter stimulering van scheepsbouw en scheepvaart in Nederland werd gezocht naar een financieringsmogelijkheid van nieuwbouwschepen. De noodzaak hiervan, de aanwezigheid van projecten en een mogelijke oplossingsrichting werden onderzocht en uitgewerkt en een concreet voorstel werd uiteindelijk ondergebracht bij een scheepsfinancier die nu doende is om het Maritime Shipping Fund te concretiseren.

Vitavert           

De aardbevingsproblematiek in Groningen riep bij een aantal vastgoed gerelateerde specialisten de vraag op, of er in het gebied zelf niet voldoende kennis was om een aardbevingsbestendige woning te ontwikkelen. Inmiddels is met begeleiding van OK Projects deze vraag geconcretiseerd tot de oprichting van een bedrijf, de ontwikkeling van een aantal types bevingsbestendige woningen, die bovendien inspelen op de demografische trend van kleinere huishoudens en dus kleinere woningen en zeer energiezuinig zijn, alsmede de aanstaande realisatie van woningen in Hoogezand-Sappemeer en Assen.

Scheepvaart   

Een dertigtal coasters en multipurpose schepen zijn voor rederijen en kapitein-eigenaren, geïnitieerd en gefinancierd. Ook verleenden wij administratieve en management ondersteuning, alsmede waren betrokken bij de organisatie van jaarvergaderingen en de verstrekking van informatie.

Commercieel vastgoed          

De heer Bergman was bestuurder bij SIG Real Estate waar diverse complexere ontwikkelingen voor met name de stad Groningen werden gerealiseerd, bijvoorbeeld: Fresh & Food Centrum, 2 datacenters voor TyCo en Google, Puddingfabriek, Mediacentrale, Zernike Science Park (kantoren en labs o.a. aan de Kadijk en de Mudden), Noorderbad, kantoren en laboratoria op Kranenburg (RDW, DSM, Shaken Office, Polyganics, etc.), Kaap Hoorn, etc.

Groninger Monumenten Fonds         

Als initiator en lid van de commissie van toezicht was de heer Bergman met name betrokken bij exploitatie-opzet van het fonds en de gedeeltelijke commerciële invulling van monumentale panden, waarbij de continuïteit van monumenten werd gezekerd. Ook bij de financiering van het fonds adviseerde hij de directeur.

 

 Diverse bestuursfuncties                   

Lid van de C.v.T. en voorzitter van de Coöperatie Bebeka. Initiator en voorzitter van de Stichting Vastgoedlounge FC Groningen, voorzitter van de werkgroep Revitalisering Farmsumerpoort, ambassadeur Healthpark North, secretaris van Business Club Delfzijl, lid van diverse commissies Koninklijke Redersvereniging, etc. 

Herbestemming kantoorgebouw        

OK Projects is ontwikkelaar van de herbestemming van een leegstaand kantoorpand in de Oude Boteringestraat tot kwalitatief hoogwaardige studio’s en winkelruimte. 

Ontwikkelingen Eemshaven               

OK Projects is ontwikkelaar van diverse projecten en objecten in de Eemshaven.

Digitale snelweg                     

Als secretaris van de daartoe opgerichte stuur- en klankbordgroep werd de internationale digitale backbone via de Eemshaven Nederland ingeleid. Daarmee was de ontsluiting van Nederland een feit. Spin-off projecten waren onder meer: datacenters in Groningen en Eemshaven, de Groninger Internet Exchange GnIx, Digitale Stadsring Groningen NLR en digitale aansluiting op Amsterdam en Hamburg.

WMO Doez(org) en Wrakketaria E3              

Voor een zinvolle dagbesteding in Noord-Oost Groningen is WMO Doez(org) opgericht, waarbij OK Projects adviseert en betrokken is bij de totstandkoming van de Wrakketaria E3, een restaurant en museum waar mensen met een beperking zinvol worden ingezet en anderen geholpen worden op de ladder naar werk. 

3a-huis           

Voor deze onderneming actief in vastgoed en windenergie vervult OK Projects de functie van manager ad interim.

Dierenbescherming    

Als vrijwilliger en bestuurder van de afdeling Groningen adviseerde de heer Bergman met name inzake de ontwikkeling van een diervriendelijk en duurzaam asiel, waarbij ook door combinatiehuisvesting met verwante commerciële partijen voor financiële continuïteit diende te zorgen. 

 

 

 

 

 

Over OK Projects

Meer informatie over OK Projects...


Over ons

OK Projects bv, staat voor professioneel flexmanagement op maat. Deskundige dienstverlening met een no-nonsense aanpak. Voor opdrachtgevers uit de zakelijke of overheidssector en zoekend naar verbetering van hun organisatie of voor een tijdelijke invulling van een functie biedt OK Projects oplossingen.

 

De naam OK Projects

Martin van Buren, zoon van Nederlandse immigranten, sprak Nederlands als moedertaal en werd de 8e president van Amerika, namelijk van 1837-1841. Hij werd naast zijn inspanning om bureaucratie tegen te gaan bekend vanwege zijn uitspraak OK. OK stond voor “het werk is klaar”, “het werk is goed” en “ik ben naar huis naar Old Kinderhook”.

 

Edzo Bergman

Afgestudeerd Bedrijfseconoom met specialisaties in Management & Organisatie en Strategische Marketing. Al snel werd in zijn loopbaan zijn bagage uitgebreid met Finance & Control als financieel manager en later financieel- en adjunct-directeur bij Wijnne & Barends’ en was hij ook via zijn bedrijf Pallas initiatiefnemer van diverse general cargo schepen.


Edzo Bergman is een persoonlijkheid die (complexe) problemen snel onderkent en analyseert en deze ook duidelijk weet te maken voor de opdrachtgever. Oplossingsrichtingen en targets worden in overleg bepaald en implementatie van oplossingen en veranderingen op transparante maar no-nonsense wijze doorgevoerd. Tussentijdse evaluaties worden op heldere wijze gepresenteerd.

 

 

Contact

Contact
Bezig met versturen

Persoonlijke informatie